Aktualności:


Pierwsza konferencja za nami. Dziękujemy!

Tytuł

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom za przybycie oraz prelegentom za merytoryczne spotkanie na najwyższym poziomie. Nie starczyło czasu na dalsze rozważania, ale gwarantujemy, że nie było to nasze ostatnie słowo. Chcielibyśmy również podziękować za przybycie przedstawicielom różnych partii, którzy zamiast politycznych sporów wybrali dziś zgłębianie wiedzy na temat naszego regionu i naszego wspólnego interesu. Głosy krytyczne są równie dla nas równie cenne, jak i te wspierające działania Stowarzyszenia NOWA Bydgoszcz. Będziemy nadal pracować nad pomysłem województwa bydgoskiego, bo widzimy w Was energię niszczącą apatię w naszym województwie. Wspierać nas swoją wiedzą, będą najlepsi profesorowie, doktorzy i społecznicy.

Specjalne podziękowania dla gospodarza miejsca Prezydenta Rafała Bruskiego za użyczenie sali sesyjnej na potrzeby konferencji. Mamy nadzieję, że jest to dobry początek dalszej współpracy.

Dla nieobecnych notka prasowa:

W piątek, 14 października 2016r. w Sali Sesyjnej bydgoskiego ratusza odbyła się konferencja „Województwo bydgoskie- wczoraj i jutro?” organizowana przez posła na Sejm RP Pawła Skuteckiego (Kukiz’15) oraz stowarzyszenie Nowa Bydgoszcz. Spotkanie przebiegło wg następującego harmonogramu:

 

Część I – w poszukiwaniu diagnozy

 1. Dr Marek Chamot „Kultura i tożsamość w województwie kujawsko-pomorskim – szanse i zagrożenia”.
 2. Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Biegański „Bydgoszcz w przemianach administracyjnych na przestrzeni wieków”
 3. Poseł Paweł Skutecki „Województwo bydgoskie, a kujawsko-pomorskie”.
 4. Marcin Sypniewski „Potencjał gospodarczy województwa bydgoskiego”.
 5. Roman Jasiakiewicz, głos w dyskusji na temat przyczyn problemów w województwie kujawsko-pomorskim.

Cześć II – w poszukiwaniu dominant

 1. Damian Jóźwiak (Żegluga Bydgoska), prezentacja na temat działań Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
 2. Dr Sławomir Sadowski „Rola garnizonu bydgoskiego w systemie obronnym RP”.

Część III – w poszukiwaniu rozwiązań

 1. Łukasz Krupa „O ZIT-ach, związkach metropolitalnych i Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz”.
 2. Piotr Cyprys „Metropolia bydgoska, czy/i województwo bydgoskie?”.
 3. Paweł Skutecki „Naprawdę województwo bydgoskie?”.

Ostatecznie, z przyczyn zewnętrznych w dyskusji udziału nie wzięli wcześniej anonsowani prof. Zygmunt Babiński oraz dr Hubert Rabant. Rozpoczynające konferencję wystąpienia dra Chamota oraz prof. Biegańskiego wprowadziły około 50 słuchaczy w  historyczne i kulturowe uwarunkowania, jakie wpływały na Bydgoszcz, region i województwo na przestrzeni wieków. Dr Chamot akcentował różnorodność kulturową województwa, wskazując na szanse i zagrożenia, jakie za sobą owa różnorodność niesie. Profesor Biegański wskazywał na kontekst społeczno-polityczny przemian zachodzących na administracyjnej mapie Polski. Kolejne dwa referaty opierały się na twardych wyliczeniach i statystyce. Marcin Sypniewski (partia „Wolność” poruszył kwestie gospodarczej siły samej Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które wbrew politycznym przeszkodą są „lokomotywami” województwa kujawsko-pomorskiego. Paweł Skutecki zauważył, że jednostki statystyczne dzielą kujawsko-pomorskie w układzie poziomym, natomiast rzeczywiste procesy inwestycyjne przebiegają wg podziału pionowego, z wyraźną przewagą działań w części wschodniej obecnie istniejącego województwa. Poseł Skutecki zauważył również m.in., że gdyby oprzeć przyszłe województwo bydgoskie tylko o sejmowy okręg wyborczy nr 4, to byłoby ono większe pod względem ludności od obecnie istniejących opolskiego i lubuskiego, a w wariancie z poszerzonym o Chojnice, Piłę i Trzemeszno większe również od obecnego podlaskiego. Zamykające pierwszą część konferencji wystąpienie radnego wojewódzkiego Romana Jasiakiewicza uwzględniało przyczyny obecnego stanu rzeczy. Radny Jasiakiewicz podkreślał m.in. destrukcyjną dla regionu dwustołeczność i upadek bydgoskiego przemysłu. Radny akcentował jednocześnie konieczność współpracy Bydgoszczy z Gdynią w celu rozwiązania problemów transportowych portu morskiego, co mogłoby nastąpić przy budowie w Bydgoszczy węzła multimodalnego obejmującego cztery środki transportu: kolejowy, samochodowy, lotniczy i wodny. Prelegent wspominał również, iż wg jego wiedzy w powiecie chojnickim istnieje silny resentyment za województwem bydgoskim i niezadowolenie z faktu przyłączenia do województwa pomorskiego.

Prowadzący spotkanie Przemysław Skrzypek, rozpoczynając drugą część konferencji, poinformował, że ze względu na ograniczony czas do dyskusji wybrano spośród wielu propozycji dwie, potencjalne dominanty: potencjał wodny i wojskowy. Jedna z następnych konferencji będzie natomiast w całości  poświęcona poszukiwaniom wyróżników Bydgoszczy i obszaru, na który oddziałuje miasto. W tej części dyskusji Damian Jóźwiak zaprezentował działania Związku Miast i Gmin i Nadnoteckich, które od lat, na własną rękę starają się wykorzystywać potencjał gospodarczy szlaków wodnych po zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Dr Sadowski wskazywał na historyczno-polityczne uwarunkowania stanowiące o istnieniu garnizonu bydgoskiego. Naukowiec podkreślił, że współcześnie, dzięki istnieniu w Bydgoszczy pięciu międzynarodowych instytucji wojskowych, miasto znalazło się w gronie miast rozpoznawalnych w Europie i świecie.

Ostatnią część spotkania rozpoczął referat Piotra Cyprysa (Metropolia Bydgoska), który zaczął od opisania politycznego klimatu, jaki panował w czasie, kiedy decydowały się losy ostatniej reformy administracyjnej. Prelegent przypomniał, że mieszkańcy zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego o wiele aktywniej zabiegali o utworzenie województwa, niż mieszkańcy części wschodniej. Opierając się na cytatach z publikacji prasowych, Piotr Cyprys przypomniał, że politycy toruńscy posługiwali się politycznym blefem, a najbardziej zależało im na posiadaniu „swojego” marszałka województwa. Prezes stowarzyszenia Metropolia Bydgoska opisał ponadto kulisy oderwania od Bydgoszczy Chojnic, co przełożyło się późniejszy kształt okręgów wyborczych oraz liczbę wybieranych z nich posłów i senatorów.

Kolejny mówca, Łukasz Krupa (pełnomocnik prezydenta Bydgoszczy ds. metropolii) przybliżył zebranym kulisy powstawania ZIT-ów, ustawy metropolitalnej oraz zreferował rządowe plany dotyczące ZIT-ów+ mających de facto wypełniać funkcje metropolii po roku 2020. Jak wskazywał prelegent, takie rozwiązanie na trwałe skaże Bydgoszcz na współpracę z Toruniem, mimo iż wedle wszelkich opracowań i statystyk obydwa miast tworzą odrębne organizmy miejskie. Widać to między innymi na przykładzie przepływu pracowników czy siły oddziaływania na okoliczne gminy i powiaty.

Zamykający konferencję Paweł Skutecki wskazywał na potrzebę rozmów o miejscu Bydgoszczy i ewentualnych zmian w podziale administracyjnym kraju w gronie nie tylko polityków, ale także działaczy samorządowych, społeczników i naukowców. Zebrani zgodzili się z koncepcją, by tego typu spotkania odbywały się w cyklach minimum półrocznych.


Konferencja: Województwo Bydgoskie. Wczoraj i jutro?

ratusz_bydgoszcz

Zapraszamy na merytoryczne i ponadpartyjne spotkanie w dniu 14 października o godzinie 10:00 w auli Ratusza bydgoskiego przy ulicy Jezuickiej 1. Bez względu na poglądy czy przynależność partyjną przypatrzmy się naszemu regionowi i zadajmy fundamentalne pytania o samorządność i rozwój wybitnym profesorom, społecznikom i politykom.

Oto harmonogram spotkania:

 1. Powitanie uczestników przez organizatora, Pawła Skuteckiego.

Część I – w poszukiwaniu diagnozy

 1. Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Biegański „Bydgoszcz w przemianach administracyjnych na przestrzeni wieków”
 2. Dr Marek Chamot „Kultura i tożsamość w województwie kujawsko-pomorskim – szanse i zagrożenia”.
 3. Poseł Paweł Skutecki „Województwo bydgoskie, a kujawsko-pomorskie”.
 4. Marcin Sypniewski „Potencjał gospodarczy województwa bydgoskiego”.
 5. Dr Hubert Rabant „Potencjał transportowy województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoszczy”.

Cześć II – w poszukiwaniu dominant

 1. Prof. dr hab. Zygmunt Babiński „Region oparty o wodę”.
 2. Dr Sławomir Sadowski „Rola garnizonu bydgoskiego w systemie obronnym RP”.

Część III – w poszukiwaniu rozwiązań

 1. Łukasz Krupa „O ZIT-ach, związkach metropolitalnych i Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz”.
 2. Piotr Cyprys „Metropolia bydgoska, czy/i województwo bydgoskie?”.
 3. Paweł Skutecki „Naprawdę województwo bydgoskie?”.

Część IV – dyskusja i zakończenie konferencji

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1817028478534691/


Likwidacja Straży Miejskiej

Jestem zwolennikiem likwidacji OPB (Ochotniczej Policji Bruskiego), znanej bardziej pod nazwą Straż Miejska Bydgoszcz. Dla mnie koronnym powodem likwidacji tej formacji jest zaniżanie poziomu służb. Idziemy absolutnie w odwrotnym kierunku, niż powinniśmy.

Mieliśmy kiedyś (swoją drogą nadal mamy) problemy z małymi wykroczeniami, a to osrane trawniki, źle zaparkowane auta, zaśmiecone parki itp. Policja nie dawała sobie z tym rady. Jednak zamiast zbadania problemu ułomności policji, nasze miasto powołało do życia Straż Miejską. Instytucję z założenia gorszą od policji, która zajmie się czymś mniej ważnym.


Nadchodzące wydarzenia


 1. Wiedźmin w ujęciu wolnościowym – otwarte spotkanie dyskusyjne

  23 października 18:00 - 19:30

  Dołącz do nas!